Khovanshchina

Modest Mussorgsky , 1872–80

Recommended Recordings


Cover
Artur Eizen bass
Elena Obraztsova mezzo-soprano
Vladimir Shcherbakov tenor
Evgeny Nesterenko bass
Mark Ermler conductor
Bolshoi Theatre orchestra
Melodiya 1988 2h 42m